رام و فریمور های رسمی و غیر رسمی ainol venus در این تاپیک اعلام خواهد شد