من یه haier w910 گرفتم زبانش انگلیسیه ولی بعضی قسمتا که میری هنوز چینیه