یه گوشی zte v967s از سایت گرفتم
میخوام رام گوشی رو آپدیت کنم ولی بلد نیستم