بیشترین مشکل متداولی که مشتریان مجموعه آی پی در ارتباط با تعمیرات یخچال سامسونگ با آن مواجه شده اند عدم داشتن سرما و برودت در این محصول میباشد ، همچنین عوامل دیگر همچون :

یخچال سامسونگ صدای زیاد میدهد .
یخچال سامسونگ یکسره کار میکند .
لاستیک دور درب یخچال سامسونگ خراب شده است .
موتور یخچال سامسونگ داغ کرده است .
فریزر سامسونگ منجمد نمیکند .
تعمیر یخچال سامسونگ برفک میزند ( دیفراست نمیکند ) .
فن یخچال سامسونگ کار نمیکند .
یخچال سامسونگ روشن نمیشود .
موتور یخچال سامسونگ کار نمیکند .
صفحه دیجیتالی یخچال سامسونگ خراب شده است .
برد الکترونیکی یخچال سامسونگ خراب شده است .
سنسور یخچال سامسونگ عمل نمیکند .

منبع نمایندگی تعمیر یخچال دوو