سلام عزیز
قیمت کل با تخفیف 199 هزار تومان میشه
حدود 30 روزه